BASISSCHOOL

In het kort

Bijles

Samen met een  professionele bijlesdocent aan de slag met jouw persoonlijke leerproblemen. 

Alle onderdelen

Onder andere Begrijpend/Technisch lezen, Spelling, Rekenen & Studievaardigheden.

Trainingen

Belangrijke LVS/CITO-toetsen voorbereiden in een klein groepje met deskundige begeleiding.

Bijles

Tijdens het intakegesprek bij ons op locatie wordt er dieper in gegaan op de vraag. Aan de hand van de informatie uit dit gesprek worden alvast de grote lijnen van het plan van aanpak uitgezet. Er wordt gekeken naar het inhoudelijke deel van de vraag, maar ook naar andere factoren die meespelen.

Vervolgens wordt er een vaste docent gekoppeld en zorgen wij voor het juiste leer- en oefenmateriaal. Tijdens de lessen is er ook veel ruimte voor positieve bekrachtiging en gezelligheid. Leren mag leuk zijn.

Na elke les wordt een verslag geschreven in ons leerling volgsysteem HOMi. Deze verslagen ontvangen ouders automatisch per mail. Bijlessen vinden in principe plaats op onze locaties.

Alles wat aandacht krijgt groeit. Dat geldt ook voor zelfvertrouwen. Door de drukke en volle klassen is het op school vaak niet mogelijk om de persoonlijke aandacht te geven die een kind verdient.

Door een kleine boost te geven aan het zelfvertrouwen van een kind kan hij/zij vaak opeens enorme stappen maken. Door persoonlijke aandacht en goed uitleg proberen wij dit te bewerkstelligen.

Onze bijlesdocenten zijn over het algemeen studentdocenten of net-afgestudeerden met een basisschool en/of pedagogische achtergrond.

Ze worden zorgvuldig geselecteerd op hun sociale en didactische vaardigheden en hebben kennis van de hedendaagse methodieken in het primair onderwijs. 

BijlesAcademie zorgt voor de extra persoonlijke aandacht waar binnen het reguliere onderwijs soms geen ruimte voor is en die wel nodig is voor de leerontwikkeling van een kind.

CITO/LVS Trainingen

Tijdens de training komen alle onderdelen van de CITO/LVS-toetsen aanbod: Taal, Rekenen en Studievaardigheden. 

De training is gericht op oefenen en leren omgaan met CITO vraagstelling, verhoogde tijdsdruk en (faal)angst. Hoewel we alle stof kort behandelen, ligt daar niet de focus op. Wel zullen we afgestemd op de leerling een aantal onderwerpen inhoudelijker behandelen.

De trainingen zijn vormgegeven en worden uitgevoerd door (student)docenten bassischool en orthopedagogen met maximaal 4 leerlingen per docent.  Daarnaast word je als ouder gedurende de trainingsweken persoonlijk op de hoogte gehouden door de trainers. 

De data van de E7/E8-training  zijn:

-18 februari
-4 maart
-11 maart
-18 maart
-25 maart
-1 april (Pasen)
-8 april
Van 11.00 uur – 13.30 uur (2,5 uur), inclusief lekkere lunch!

Meld je nu vrijblijvend aan en krijg advies.

NU AANMELDEN