Bijles Academie
Bijles
bijles haarlem

Bijles wordt gegeven op locatie of bij de leerling thuis. Bij belangstelling volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leerling en zijn of haar ouder(s). Indien nodig wordt aan de hand van een proefles in overleg met de leerling een plan van aanpak gemaakt.

Bijlessen worden verzorgd door goed gemotiveerde academisch opgeleiden of studenten. Studenten die bij ons werken hebben ervaring met het geven van bijles aan scholieren van het voortgezet onderwijs. De studenten die bij ons de bijles verzorgen, doen dit alleen in het vak waar ze in zijn opgeleid. De studenten worden niet alleen geselecteerd op basis van studieresultaten, maar ook op basis van persoonlijk, sociale en communicatieve vaardigheden. Deze studenten staan dicht bij de belevingswereld van scholieren uit het voortgezet onderwijs. Goede overdracht van kennis is het uitgangspunt van ons concept.

Bijlessen worden gegeven op elke dag van de week (ook in het weekend en gedurende de vakanties). In principe worden bijlessen op locatie gegeven, maar in overleg met de klant kunnen ook bijlessen thuis worden verzorgd. Ook is het mogelijk om bijlessen in groepsverband af te nemen.

De Bijles Academie kent drie bijlesniveaus voor leerlingen: (1) Basisonderwijs, (2) Voortgezet onderwijs en (3) Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs (MBO, HBO en WO).

Vestiging *

Uw naam *

Uw email *

Telefoon *

Uw bericht *

Bijles Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs beschikt de Bijles Academie over docenten die uw kinderen kunnen helpen met onder andere rekenen en taal. Naast de stof die in de klas wordt behandeld kunnen wij ook additionele stof uw kind bijbrengen. Het is onze ervaring dat sommige kinderen bepaalde vakken leuk vinden om te doen en hier een verdiepingsslag in kunnen gebruiken. Niet zodat ze vooruit lopen op de rest van de klas, maar zodat ze uitgedaagd worden om het geleerde beter in de praktijk toe te passen.

Bij de bijles in het basisonderwijs lopen we met de lesstof mee, werken we met aanvullend materiaal en/of richten we ons op het CITO-niveau dat een kind moet hebben. Bijlessen kunnen gaan over specifieke onderdelen, zoals bijles Taal- en/of Rekenen, of algemene voorbereiding op de CITO (LVS) . De BijlesAcademie heeft op het gebied van CITO ook specifieke trainingen (zowel individueel als in groepsverband) opgezet. Deze kunt u inzien via de volgende link training Bijles Academie.

De docenten van de Bijles Academie die bijles geven in het onderwijs hebben affiniteit met het geven van bijles aan jongeren, zijn didactisch sterk en beheersen de basisstof goed. Ze kennen de methodieken die worden toegepast op basisscholen en kunnen daardoor zich snel aanpassen aan het kind. Ook kunnen ze kinderen onderwerpen op verschillende manieren uitleggen totdat het kwartje valt. Immers, het gaat bijvoorbeeld bij de Cito niet om de methodiek, maar wel om het resultaat.

Tarief

De bijles voor het basisonderwijs kosten euro 29,50 per uur.

 

Bijles Voortgezet onderwijs

De Bijles Academie verzorgt bijles op alle niveaus in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (atheneum, tweetalig onderwijs en gymnasium) en in alle vakken (talen, exacte vakken, mens- en maatschappijvakken en overige vakken).

Talen

Op het vlak van talen worden bijlessen verzorgd in:

  • de modern talen  zoals Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans;
  • de klassieke talen Grieks en Latijn.

Bij de bijlessen taal wordt gelet op onder andere de beheersing van de grammatica en zinsopbouw, woordenschat en spelling en lees- en luistervaardigheden. Bij de klassieke talen en vooral het vertalen wordt gelet op het aanleren van een systematische aanpak. De bijlessen worden gegeven door native speakers of docenten die de desbetreffende taal studeren en/of diverse certificaten hebben behaald in de taal waarin ze bijles geven.

Exacte vakken

De Bijles Academie verzorgt bijles in alle exacte vakken van het voortgezet onderwijs zoals Biologie, Informatiekunde, Natuurkunde, NaSk,  Scheikunde en Wiskunde (A, B, C, D). De bijlessen worden gegeven door docenten die in de desbetreffende vakken hebben geëxcelleerd en/of een studie volgen of hebben afgelegd in het vak waarin ze bijles geven.

Mens- en maatschappijvakken

Tot de mens- en maatschappijvakken behoren de vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst en levensbeschouwing, management en organisatie (M&O), mens en maatschappij en maatschappijleer. Veelal worden leerlingen die bijlessen nodig hebben in deze vakken geconfronteerd met de hoeveelheid (lees)stof waardoor ze achterstanden oplopen. Ze hebben onder andere moeite met inzichtsvragen en het leggen van verbanden. Onze docenten zijn daarom in deze vakken goed in het structureren van de lesstof, het helpen met het maken van samenvatting en tijdpaden en het duiden en uitleggen van  verbanden (de hoe, wat, wanneer en waarom).

Overige vakken

Tot de overige vakken behoren onder andere de kunstvakken, kunstgeschiedenis, anw, CKV etc. Ook op deze vakgebieden beschikt de Bijles Academie over docenten die uw kind kan helpen naar betere prestaties en meer vertrouwen in zijn of haar kunnen.

Tarief

De bijles voor het voortgezet onderwijs kost euro 29,50 per uur. 

Word JoHo donateur (€5,- per jaar) en ontvang eenmalig 15,00 euro korting op uw eerste BijlesAcademie factuur (geldt alleen voor basis- en middelbare school diensten). Lees hier voor meer informatie over onze samenwerkingspartner Joho .

Bijles voor het MBO, HBO en WO

Kun jij bijles gebruiken voor betere resultaten tijdens je MBO, HBO of WO opleiding? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het schrijven van stageverslagen of je scriptie? Ook daarvoor kun je terecht bij de Bijles Academie!

In bijna alle (struikel)blok vakken worden bijlessen gegeven. De bijlessen worden gegeven door docenten die de vakken net recent hebben gevolgd of door universitaire docenten die excelleren op het gevraagde vakgebied. Omdat de lijst van mogelijke vakken waarin wij bijles kunnen geven te lang is adviseren wij u om contact op te nemen met de vestiging bij u in de buurt om te informeren naar de mogelijkheden. Kijk anders ook bij onze tentamentrainingen. Wellicht loopt er op dit moment een training in het vak waar u hulp bij nodig heeft.

Tarief

De bijles voor het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs kost euro 34,50 per uur.

Krijg 10% korting op je eerste factuur als je lid bent van JoHo