Bijles Academie

Bijles Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs beschikt de Bijles Academie over docenten die uw kinderen kunnen helpen met onder andere rekenen en taal. Naast de stof die in de klas wordt behandeld kunnen wij ook additionele stof uw kind bijbrengen. Het is onze ervaring dat sommige kinderen bepaalde vakken leuk vinden om te doen en hier een verdiepingsslag in kunnen gebruiken. Niet zodat ze vooruit lopen op de rest van de klas, maar zodat ze uitgedaagd worden om het geleerde beter in de praktijk toe te passen.

Bij de bijles in het basisonderwijs lopen we met de lesstof mee, werken we met aanvullend materiaal en/of richten we ons op het CITO-niveau dat een kind moet hebben. Bijlessen kunnen gaan over specifieke onderdelen, zoals bijles Taal- en/of Rekenen, of algemene voorbereiding op de CITO (LVS) . De BijlesAcademie heeft op het gebied van CITO ook specifieke trainingen (zowel individueel als in groepsverband) opgezet. Deze kunt u inzien via de volgende link training Bijles Academie.

De docenten van de Bijles Academie die bijles geven in het onderwijs hebben affiniteit met het geven van bijles aan jongeren, zijn didactisch sterk en beheersen de basisstof goed. Ze kennen de methodieken die worden toegepast op basisscholen en kunnen daardoor zich snel aanpassen aan het kind. Ook kunnen ze kinderen onderwerpen op verschillende manieren uitleggen totdat het kwartje valt. Immers, het gaat bijvoorbeeld bij de Cito niet om de methodiek, maar wel om het resultaat.

Tarief

De bijles voor het basisonderwijs kosten euro 29,50 per uur.