Bijles Academie

Bijles Voortgezet onderwijs

De Bijles Academie verzorgt bijles op alle niveaus in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (atheneum, tweetalig onderwijs en gymnasium) en in alle vakken (talen, exacte vakken, mens- en maatschappijvakken en overige vakken).

Talen

Op het vlak van talen worden bijlessen verzorgd in:

  • de modern talen  zoals Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans;
  • de klassieke talen Grieks en Latijn.

Bij de bijlessen taal wordt gelet op onder andere de beheersing van de grammatica en zinsopbouw, woordenschat en spelling en lees- en luistervaardigheden. Bij de klassieke talen en vooral het vertalen wordt gelet op het aanleren van een systematische aanpak. De bijlessen worden gegeven door native speakers of docenten die de desbetreffende taal studeren en/of diverse certificaten hebben behaald in de taal waarin ze bijles geven.

Exacte vakken

De Bijles Academie verzorgt bijles in alle exacte vakken van het voortgezet onderwijs zoals Biologie, Informatiekunde, Natuurkunde, NaSk,  Scheikunde en Wiskunde (A, B, C, D). De bijlessen worden gegeven door docenten die in de desbetreffende vakken hebben geëxcelleerd en/of een studie volgen of hebben afgelegd in het vak waarin ze bijles geven.

Mens- en maatschappijvakken

Tot de mens- en maatschappijvakken behoren de vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst en levensbeschouwing, management en organisatie (M&O), mens en maatschappij en maatschappijleer. Veelal worden leerlingen die bijlessen nodig hebben in deze vakken geconfronteerd met de hoeveelheid (lees)stof waardoor ze achterstanden oplopen. Ze hebben onder andere moeite met inzichtsvragen en het leggen van verbanden. Onze docenten zijn daarom in deze vakken goed in het structureren van de lesstof, het helpen met het maken van samenvatting en tijdpaden en het duiden en uitleggen van  verbanden (de hoe, wat, wanneer en waarom).

Overige vakken

Tot de overige vakken behoren onder andere de kunstvakken, kunstgeschiedenis, anw, CKV etc. Ook op deze vakgebieden beschikt de Bijles Academie over docenten die uw kind kan helpen naar betere prestaties en meer vertrouwen in zijn of haar kunnen.

Tarief

De bijles voor het voortgezet onderwijs kost euro 29,50 per uur. 

Word JoHo donateur (€5,- per jaar) en ontvang eenmalig 15,00 euro korting op uw eerste BijlesAcademie factuur (geldt alleen voor basis- en middelbare school diensten). Lees hier voor meer informatie over onze samenwerkingspartner Joho .