Bijles Academie

Bijles

Bijles wordt gegeven op locatie of bij de leerling thuis. Bij belangstelling volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leerling en zijn of haar ouder(s). Indien nodig wordt aan de hand van een proefles in overleg met de leerling een plan van aanpak gemaakt.

Bijlessen worden verzorgd door goed gemotiveerde academisch opgeleiden of studenten. Studenten die bij ons werken hebben ervaring met het geven van bijles aan scholieren van het voortgezet onderwijs. De studenten die bij ons de bijles verzorgen, doen dit alleen in het vak waar ze in zijn opgeleid. De studenten worden niet alleen geselecteerd op basis van studieresultaten, maar ook op basis van persoonlijk, sociale en communicatieve vaardigheden. Deze studenten staan dicht bij de belevingswereld van scholieren uit het voortgezet onderwijs. Goede overdracht van kennis is het uitgangspunt van ons concept.

Bijlessen worden gegeven op elke dag van de week (ook in het weekend en gedurende de vakanties). In principe worden bijlessen op locatie gegeven, maar in overleg met de klant kunnen ook bijlessen thuis worden verzorgd. Ook is het mogelijk om bijlessen in groepsverband af te nemen.

De Bijles Academie kent drie bijlesniveaus voor leerlingen: (1) Basisonderwijs, (2) Voortgezet onderwijs en (3) Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs (MBO, HBO en WO).

Vestiging *

Uw naam *

Uw email *

Telefoon *

Uw bericht *