Bijles Academie

Minder leerlingen op basisscholen binnen de ring door verhuizende ouders

Geplaatst op 16 december 2016

Terwijl basisscholen in de stad kampen met een lerarentekort, zien basisscholen binnen de ring juist hun leerlingenaantallen teruglopen. Dit schooljaar stroomde tien procent minder leerlingen in dan vorig jaar. Voornaamste reden voor de terugloop is de aangetrokken woningmarkt. Steeds meer jonge gezinnen vertrekken, omdat ze buiten Amsterdam veel goedkoper kunnen wonen.

Op basisschool De Kleine Kapitein op het Java-eiland is de zij-uitstroom goed merkbaar. Het Java-eiland behoort samen met de Indische Buurt tot de buurten waar de terugloop het grootst is.

‘Wat gezinnen betreft, er zitten natuurlijk meerdere kinderen in een gezin, gaan er ongeveer zes of zeven gezinnen verhuizen. Dat zijn toch een stuk of tien kinderen. Het leerlingenaantal wordt minder, dus de groepen worden kleiner. Dat wordt een probleem als de klassen zo klein worden dat we ze moeten samenvoegen’, aldus directeur Laura van der Hammen van basisschool De Kleine Kapitein.

Masha Spits is een van die verhuizende ouders, ze gaat buiten de stad wonen. ‘We gaan verhuizen vanwege een combinatie van snel stijgende huurprijzen in de vrije sectorhuur en dat we iets groter willen wonen. Dan is er in Amsterdam maar weinig aanbod voor middeninkomens.’

‘Teveel scholen’
STAIJ vertegenwoordigt een grote groep openbare basisscholen in Oost. Volgens de stichting is de trend door de hele stad voelbaar. Veel gezinnen trekken weg uit de buurten binnen de ring, waardoor de scholen daar in de problemen kunnen komen, weet bestuurder René Rigter. ‘Mogelijkerwijs zijn er in de cirkel rondom de binnenstad teveel scholen op dit moment, omdat het aantal kinderen gaat afnemen. Als het aantal verhuizingen in deze mate aanhoudt zal dit in drie of vier jaar consequenties kunnen hebben voor het aantal scholen.’

Terwijl de gezinnen de wijk nemen, worden de woningen vaak overgenomen door alleenstaanden en stellen zonder kinderen. Geen nieuwe aanwas dus. Ook voor de vertrekkende gezinnen zélf lang niet altijd zonder pijn in het hart. Spits: ‘Ik hoop dat er iets gaat veranderen waardoor de middeninkomens ook weer goed kunnen wonen in Amsterdam.’

Bron: AT5