Bijles Academie
Visie

De Bijles Academie is van mening dat het leuk moet zijn om te leren. Wij zijn een huiswerkinstituut dat dit facili­teert. Daarom gaan wij ook een stap verder dan het regulier onderwijs. Door met een multidisciplinair team van enthousiaste docenten, kinderpsychologen en (ortho)pedagogen aan de slag te gaan, proberen wij de intrinsieke motivatie bij een kind om te leren op te wekken. Kinderen te laten zien dat wat zij leren nuttig en toepasbaar is om zo hun dromen te kunnen verwezenlijken. Bij ons staat het kind centraal.

Leerlingen worden bij ons als jong volwassenen benaderd. Er worden concrete en duidelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld. Tegelijkertijd is er begrip voor de manieren waarop leerlingen leren en de volle agenda’s van deze leerlingen en hun ouders. Zo staat flexibiliteit bij ons centraal. Bij de Bijles Academie is alles mogelijk, als het ervoor zorgt dat we samen een stap verder komen bij het verwezenlijken van onze ambities!

Kom bij ons werken

Ben jij docent, academisch student en/of net afgestudeerd en vind je het leuk om scholieren van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of studenten van het hoger onderwijs bijles te geven op jouw vakgebied?

Dan is de Bijles Academie wat voor jou! Neem contact met ons op of kom eens langs bij ons huiswerkinstituut bij jou in de buurt!

Wie wij zijn

De Bijles Academie wordt gerund door een multidisciplinaire groep partners die ervaring hebben opgedaan in verschillende sectoren zoals het onderwijs, de consultancy en de zorg. Ze zijn gepassioneerd door het onderwijs en het werken met kinderen. Hun gemeenschappelijke filosofie is dat het leuk moet zijn om te leren. Dan komt de motivatie vanzelf.

De Bijles Academie werkt met een jong team van enthousiaste docenten. De Bijles Academie heeft hier voor jong gekozen omdat het haar mening is dat jonge mensen het beste iets aan elkaar kunnen uitleggen. Er is geen onoverbrugbare generatiekloof. De docenten van de Bijles Academie zijn talentvolle academische studenten, pas afgestudeerden en/of promovendi die veel ervaring hebben met het geven van bijles en/of huiswerkbegeleiding. Omdat zij nog in een recent verleden op school (VWO/Gymnasium) zijn geweest of aan de universiteit studeren of hebben gestudeerd, weten zij precies waar een leerling tegen aanloopt en hoe ze hier op in kunnen spelen.

Onder goed onderwijs verstaat de Bijles Academie niet alleen de kennis van feiten, maar een manier van denken, problemen aanpakken en goed plannen. Dit brengen wij onze leerlingen graag bij.

Onze werkwijze

Bij de Bijles Academie staat de persoonlijke ontwikkeling van uw kind centraal. Via ons netwerk zorgen wij ervoor dat leerlingen altijd per direct aan de slag kunnen, maar ook dat zij meteen kunnen stoppen als onze dienstverlening niet meer nodig is. Dit maken wij mogelijk door direct aanspreekbaar te zijn voor leerlingen en hun ouders. Wij creëren een vertrouwensband met beiden van intake tot huiswerkbegeleiding, bijles en/of specialistische trainingen.

Intake

Direct als er een aanvraag binnenkomt, neemt de Bijles Academie contact met u op voor meer informatie en het maken van een vrijblijvende kennismaking/intake . Bij het maken van deze afspraak houden we rekening met de agenda’s van ouder en kind. Afspraken kunnen op elk moment van de dag worden gepland. Een intakegesprek houden we bij voorkeur samen met ouder en kind. De Bijles Academie wil met beiden een vertrouwensrelatie opbouwen en benadrukken dat zij bereikbaar is voor vragen over de voortgang, op- en aanmerkingen en adviezen ten aanzien van haar werkwijze. Gedurende de intake bespreken we de knelpunten, verwachtingen en doelstellingen en maken we een plan van aanpak om deze te verwezenlijken. Ook worden de algemene voorwaarden van de Bijles Academie toegelicht. Op de eerste dag van een bijles, huiswerkbegeleiding en/of specifieke training wordt per leerling een persoonlijk dossier aangemaakt. In dit dossier worden de gegevens van de leerling, agenda, cijfers, aandachtsgebieden en voortgang continue bijgehouden. Ook omvat dit dossier de dagelijkse en twee wekelijkse planning van een leerling en wat deze bij de Bijles Academie heeft gedaan. Zo hebben we ten alle tijden inzicht in hoe een leerling ervoor staat. Het bijhouden van het dossier is onderdeel van de dienstverlening van de Bijles Academie. Ouders krijgen digitaal toegang tot het persoonlijk en beveiligd dossier in ons Leerlingvolgsysteem (StudyTrack), zodat zij altijd de stand van zaken kunnen volgen van hun kind en vragen kunnen stellen.

Huiswerkbegeleiding en bijles

De Bijles Academie werkt met een jong team van enthousiaste docenten. De Bijles Academie heeft hier voor jong gekozen omdat het haar mening is dat jonge mensen het beste iets aan elkaar kunnen uitleggen. Er is geen onoverbrugbare generatiekloof. De docenten van de Bijles Academie zijn talentvolle academische studenten, die veel ervaring hebben met het geven van bijles en/of huiswerkbegeleiding. Omdat zij nog in een recent verleden op school (VWO/Gymnasium) zijn geweest, weten zij precies waar een leerling in het voortgezet onderwijs tegen aanloopt en hoe ze hier op in kunnen spelen. Voor bijlessen in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs worden de bijlessen verzorgd door studenten aan het einde van hun studie, pas afgestudeerden en/of promovendi. Ook werken we bewust in kleine groepen. Bijles worden aan maximaal 3 personen tegelijk gegeven (voorkeur één op één). De academici geven bijles in vakken waarin zij hebben geëxcelleerd en die aansluiten op hun studierichting.  Bij de huiswerkbegeleiding is er voor elke zes leerlingen één huiswerkbegeleider aanwezig.   Bij de huiswerkbegeleiding zijn er altijd bèta en gamma minded begeleiders aanwezig. Zo kunnen alle vragen worden beantwoord. Op de diverse locaties zijn laptops, printers en scanners aanwezig om de leerlingen verder te helpen.

Coaching en training

De Bijles Academie vindt het belangrijk om een zo volledig mogelijke dienstverlening te bieden op het gebied van school- en studieloopbaan. Daarom ontwikkelde wij, in samenwerking met professionals diverse training en coachingstrajecten en werken wij nauw samen met partners die wij zorgvuldig selecteren.