Bijles Academie
Training

De BijlesAcademie biedt diverse trainingen aan op verschillende niveau’s. Te denken valt aan onder meer de cito-toets training, rekentoetstraining en eindexamentraining.

Vestiging *

Uw naam *

Uw email *

Telefoon *

Uw bericht *

Cito-toets training

De uitslag van de  Cito-eindtoets en entreetoets vormt, in combinatie met de eerder afgelegde toetsen uit het Leerling Volg Systeem (LVS), de onderbouwing van het schooladvies in groep 8. Als zodanig bezorgt deze toets ouders en leerling de nodige kopzorgen en kan de spanning hoog oplopen.

Cito Entreetoets Groep 7

De Entreetoets is oorspronkelijk bedoeld om te kijken op welk gebied je kind het goed doet, en op welke gebieden het nog bijgespijkerd moet worden. De school kan dan in groep acht met deze resultaten aan de slag, zodat je kind maximaal voorbereid wordt op de cito-eindtoets. Maar soms lijkt het of de toets voor het tegenovergestelde wordt gebruikt. Veel scholen baseren hun schooladvies mede op de Entreetoets. Nu de Cito-eindtoets vanaf 2015 minder een rol gaat spelen in de de verwijzing naar het middelbaar onderwijs, wordt verwacht dat de rol van Entreetoets alleen maar groter gaat worden.

Cito Centrale eindtoets Groep 8

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

De BijlesAcademie heeft de Cito-toets training ontwikkeld.  In de training wordt onder tijdsdruk geoefend met recente Cito-toetsen. De onderdelen die niet goed gaan worden extra geoefend. Zo kan in een kort tijdsbestek een leerling nog het nodige worden bijgebracht. De training van de BijlesAcademie zal niet van een VMBO-er een VWO-er maken, maar zal er in ieder geval voor zorgen dat een leerling met vertrouwen naar de Cito-toets gaat. Door het van tevoren intensief oefenen onder tijdsdruk en daardoor weten wat je te wachten staat, kan de spanning afnemen bij het maken echte Cito-toets. Ze hebben het namelijk al eens een keer bij ons gedaan. Door de training te volgen bij de BijlesAcademie wordt de kans op onderpresteren kleiner.

De groepstrainingen voor de entreetoets (groep 7) en Cito-eindtoets (groep 8) bij de BijlesAcademie is:

 • Een intensieve training in Taal, Rekenen en Studievaardigheden.
 • Waarin kinderen ook goed leren omgaan met multiple choice-vragen, verhoogde tijdsdruk en (faal)angst.
 • Maximaal 8 leerlingen per groep.
 • 7 bijeenkomsten. Van 11.00 uur – 13.30  uur op zondag.
 • Inclusief een intakegesprek.
 • Vormgegeven en uitgevoerd door pedagogen en leerkrachten basisschool.

De Cito-toets training voor de Entreetoets (groep 7) en Cito-eindtoets (groep 8) wordt niet bij alle vestigingen van de BijlesAcademie in groepsverband gegeven. Wel bestaat er de mogelijkheid om overal 1-op-1 Cito-toets trainingen te krijgen vanaf groep 4 t/m 8. Neem contact op met de vestiging bij u in de buurt voor nadere informatie omtrent de mogelijkheden en data.

De eerstvolgende Cito Trainingen worden georganiseerd op onze locaties Utrecht Oost en Amsterdam Zuid!

Startdatum is zondag 18 februari 2018!

 

Vestiging *

Uw naam *

Uw email *

Telefoon *

Uw bericht *

Rekentoets

De rekentoets wordt onderdeel van het eindexamen. De rekentoets is samengesteld op basis van de referentieniveaus taal en rekenen van de Rijksoverheid. Deze referentieniveaus beschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen tijdens zijn schoolloopbaan. Doel van de rekentoets is om een basisniveau rekenvaardigheid te borgen en ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van leerlingen en bij scholen in het algemeen objectief meetbaar zijn. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO moeten het volgende eindniveau hebben:

 • Basisonderwijs: niveau 1f
 • Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
 • Havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen:

 • Getallen;
 • Verhoudingen;
 • Meten en meetkunde;
 • Verbanden.

De Bijles Academie heeft in het kader van de verplichtstelling van de rekentoets door de Rijksoverheid speciale trainingen ontwikkeld om leerlingen te helpen hun rekenvaardigheid op niveau te krijgen en houden. De rekentoetstraining kan individueel gevolgd worden of in groepsverband. Op individueel niveau wordt de training  op maat samengesteld in functie van de rekenvaardigheid van de leerling. De training in groepsverband bestaat uit 4 sessies van 3 uur (totaal 12 uur). De groepen kennen een maximale grote van 8 leerlingen. Voorafgaande aan en aan het einde van elke individuele en groepstraining wordt een toets afgenomen om de begin- en eindrekenvaardigheid van de leerling te toetsen. Zo kunnen beide trainingsvormen gerichter door de docent worden vormgegeven.

Tarief

De kosten voor de individuele rekentoetstraining zijn euro 29,50 per uur. Voor de training in groepsverband zijn de kosten euro 200,- per leerling per training.

 

Schoolexamen (SE) en Centraalexamen (CE) training

Samen met een ervaringsdeskundige, Resumeren, op het gebied van (eind)examentrainingen heeft de Bijles Academie Schoolexamen (SE) en Centraalexamen (CE) ontwikkeld op VMBO, HAVO en VWO/Gymnasium niveau. Met de Schoolexamentraining wil de BijlesAcademie leerlingen optimaal voorbereiden op het eindexamen. Immers, de SEs zijn de eerste stap richting het behalen van je eindexamen. Ze tellen voor de helft mee en zijn niet te onderschatten. Hier een goed resultaat behalen zorgt voor minder druk bij het Centraal Examen (CE). De eindexamentraining van de BijlesAcademie is alles omvattend. Een leerling wordt door de unieke combinatie van individuele aandacht en groepslessen klaargestoomd voor het CE.

 

CENTRAALEXAMEN (CE) TRAINING (EINDEXAMEN)

Als eindexamenkandidaat kan je je nu ook al inschrijven voor onze eindexamentrainingen. Deze zijn zowel individueel als in groepsverband af te nemen.  De individuele trainingen kosten euro 29,50 per uur.

Examentrainingen groepsverband BijlesAcademie 2017

De examentrainingen zijn gestructureerd opgebouwd in blokken waarin we uitleg en aantekeningen geven over de examenstof, daarna zullen we oefeningen maken met examenopgaven die daarbij horen. Een training is verdeeld over 2 dagen, per dag 5 uur. De training vindt plaats op de locatie van de BijlesAcademie Utrecht-Oost (Burg. Reigerstraat 74)

Tijdens de trainingen zullen wij ons op de volgende aspecten focussen;

 • Vakinhoudelijke kennis van de examenstof
 • Kennis leren toepassen op moeilijke vraagstukken
 • Op de juiste manier interpreteren van examenvragen
 • Op de juiste manier antwoord geven op examenvragen

Data

HAVO

11 – 12 maart 2017           Wiskunde A

11 – 12 maart 2017           Wiskunde B

11 – 12 maart 2017           Scheikunde

18 – 19 maart 2017           Economie

18 – 19 maart 2017           Natuurkunde

01 – 02 april 2017              M&O

VWO

18 – 19 maart 2017           Scheikunde

01 – 02 april 2017              Natuurkunde

08 – 09 april 2017              Wiskunde A

08 – 09 april 2017              Wiskunde B

15 – 16 april 2017              Economie

22 – 23 april 2017              M&O

Alle trainingen zijn  2 dagen. We beginnen om 10:00 uur en eindigen rond 15:00 uur.

Kosten

Examentraining:              129 Euro.

Dit is inclusief 10 uur training, individuele aandacht en het door ons ontwikkelde materiaal.

Opgeven kan door een mail te sturen naar: utrecht@bijlesacademie.nl

 

SCHOOLEXAMEN (SE) TRAINING

Examenkandidaten! Ga goed voorbereid je SE week in!

De volgende SE week staat al op de planning, een nieuwe stap richting het Centraal Examen. Het is belangrijk om een goede basis te leggen voor het verloop van je examenjaar en daarom organiseert de Bijles Academie SE trainingen voor alle examenkandidaten.

Een SE training bereidt jou persoonlijk en gericht voor op de examenstof die je voor de aanstaande SE week dient te beheersen. Aan de hand van uitleg, aantekeningen en examenopdrachten zullen we de stof met de examenkandidaten behandelen.

We gaan jou helpen, het maximale uit je laatste jaar te halen. Nog beter voorbereid en ontspannen je SE week in.

Duur training:                  5 uur.

Kosten training:              60,- Euro.

(data worden nader bepaald aan de hand van beschikbaarheid kandidaten)

Waar ga ik me voor aanmelden?!

De trainingen die wij voor de aanstaande SE week aanbieden;

VMBO – HAVO – VWO – GYMNASIUM


 

 • Economie
 • M&O
 • Wiskunde A
 • Wiskunde C
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Natuurkunde
 • Wiskunde B

 

Iedere training bestaat uit 5 blokken van een uur, waarin we 50 minuten intensief met de stof bezig zijn en 10 minuten pauze zullen houden. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht en iedere vraag zal beantwoord worden.

Aanmelden!

Je kunt je inschrijven op onze website www.bijlesacademie.nl of contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

We zien jullie graag op onze trainingen!

Resultaten van de trainingen van de afgelopen vijf jaar tonen aan dat leerlingen gemiddeld 1 tot 2 punten hoger scoren voor de SE’s en examens. Belangrijke redenen die leerlingen zelf aangeven voor deze resultaten zijn onder andere: ‘alle stof grondig doornemen is erg leerzaam’, ‘we hebben geleerd hoe examenvragen slim te benaderen en dat geeft zelfvertrouwen’.

 

Tentamentraining

DATA TENTAMENTRAINING  2015/2016

Sociale Wetenschappen UU

In blok 4 organiseert de BijlesAcademie Utrecht trainingen in de volgende vakken:

*MTS2 voor Sociale Wetenschappen

*MTS 1 voor ALPO

Voor meer info, actuele data en tarieven KLIK HIER 

*let op: deze cursussen richten zich met name op het statistiek gedeelte van het vak

 

ALGEMENE INFORMATIE TENTAMENTRAINING

De BijlesAcademie organiseert in samenwerking met JoHo (www.Joho.nl) diverse tentamentrainingen in de vorm van een stoomcursus.

Wat is het?

Kort voor het tentamen word je in een 3 à 4 uur durende cursus klaargestoomd voor het tentamen. De cursussen worden gegeven door deskundige (student)docenten.

Hoe?

De belangrijkste informatie wordt behandeld. Er wordt geoefend met vragen/opdrachten. Je kunt vragen stellen. De training dient als aanvulling en niet als vervanging van het reguliere onderwijs. Aangeraden wordt om de colleges te volgen en aan zelfstudie.

Nadat je je hebt opgegeven ontvang je een bevestigingsmail met meer informatie. Alle trainingen vinden plaats op een locatie in de desbetreffende stad. Zie hieronder voor de meest recente data en tentamentrainingen.

Voordelen?

Voordelen van het volgen van een tentamentraining van de BijlesAcademie:

 • Onze trainingen worden door haar deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 7 of hoger.
 • Goede kwaliteit trainingen. Logische opbouw. Veel oefenen. Professionele (student)docenten.
 • Kleine groepen (maximaal 20 deelnemers) waardoor veel ruimte voor vragen en interactie.
 • Aantrekkelijk geprijsd.
 • Kort maar krachtig.

Korting?

JoHo leden krijgen 10% korting op de prijs van BijlesAcademie tentamentrainingen!

 

 

 

 

21+ toelatingstoets en toelatingsexamen

Om in Nederland toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Voor havo- en vwo-diploma’s geldt bovendien dat eisen gesteld kunnen worden aan de examenvakken en/of het vakkenprofiel. Beschik je niet over één van deze diploma’s en ben je 21 jaar of ouder bij aanvang van je studie? Dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingstoets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te kunnen volgen. De BijlesAcademie heeft veel ervaring met het voorbereiden van leerlingen op 21+ toelatingstoetsen en beschikt over excellente docenten die hierbij kunnen helpen.  Trajecten worden op maat samengesteld met de leerling en in functie van de datum van de 21+ toelatingstoets samengesteld.

Ook voor de Universiteit kan het nodig zijn om een toelatingsexamen te doen. Een zogenaamde colloquium doctum. Dit is het geval indien u niet beschikt over een vwo-diploma of HBO-propedeusegetuigschrift maar wel 21 jaar of ouder bent. Ook dan kan de BijlesAcademie u helpen bij het voorbereiden op dit toelatingsexamen.

Tarief

De tarieven voor de 21+toelatingstoets (HBO) en toelatingsexamen (WO) zijn euro 34,50 per uur.