Bijles Academie

21+ toelatingstoets en toelatingsexamen

Om in Nederland toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Voor havo- en vwo-diploma’s geldt bovendien dat eisen gesteld kunnen worden aan de examenvakken en/of het vakkenprofiel. Beschik je niet over één van deze diploma’s en ben je 21 jaar of ouder bij aanvang van je studie? Dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingstoets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te kunnen volgen. De BijlesAcademie heeft veel ervaring met het voorbereiden van leerlingen op 21+ toelatingstoetsen en beschikt over excellente docenten die hierbij kunnen helpen.  Trajecten worden op maat samengesteld met de leerling en in functie van de datum van de 21+ toelatingstoets samengesteld.

Ook voor de Universiteit kan het nodig zijn om een toelatingsexamen te doen. Een zogenaamde colloquium doctum. Dit is het geval indien u niet beschikt over een vwo-diploma of HBO-propedeusegetuigschrift maar wel 21 jaar of ouder bent. Ook dan kan de BijlesAcademie u helpen bij het voorbereiden op dit toelatingsexamen.

Tarief

De tarieven voor de 21+toelatingstoets (HBO) en toelatingsexamen (WO) zijn euro 34,50 per uur.