Bijles Academie

Cito-toets training

De uitslag van de  Cito-eindtoets en entreetoets vormt, in combinatie met de eerder afgelegde toetsen uit het Leerling Volg Systeem (LVS), de onderbouwing van het schooladvies in groep 8. Als zodanig bezorgt deze toets ouders en leerling de nodige kopzorgen en kan de spanning hoog oplopen.

Cito Entreetoets Groep 7

De Entreetoets is oorspronkelijk bedoeld om te kijken op welk gebied je kind het goed doet, en op welke gebieden het nog bijgespijkerd moet worden. De school kan dan in groep acht met deze resultaten aan de slag, zodat je kind maximaal voorbereid wordt op de cito-eindtoets. Maar soms lijkt het of de toets voor het tegenovergestelde wordt gebruikt. Veel scholen baseren hun schooladvies mede op de Entreetoets. Nu de Cito-eindtoets vanaf 2015 minder een rol gaat spelen in de de verwijzing naar het middelbaar onderwijs, wordt verwacht dat de rol van Entreetoets alleen maar groter gaat worden.

Cito Centrale eindtoets Groep 8

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

De BijlesAcademie heeft de Cito-toets training ontwikkeld.  In de training wordt onder tijdsdruk geoefend met recente Cito-toetsen. De onderdelen die niet goed gaan worden extra geoefend. Zo kan in een kort tijdsbestek een leerling nog het nodige worden bijgebracht. De training van de BijlesAcademie zal niet van een VMBO-er een VWO-er maken, maar zal er in ieder geval voor zorgen dat een leerling met vertrouwen naar de Cito-toets gaat. Door het van tevoren intensief oefenen onder tijdsdruk en daardoor weten wat je te wachten staat, kan de spanning afnemen bij het maken echte Cito-toets. Ze hebben het namelijk al eens een keer bij ons gedaan. Door de training te volgen bij de BijlesAcademie wordt de kans op onderpresteren kleiner.

De groepstrainingen voor de entreetoets (groep 7) en Cito-eindtoets (groep 8) bij de BijlesAcademie is:

  • Een intensieve training in Taal, Rekenen en Studievaardigheden.
  • Waarin kinderen ook goed leren omgaan met multiple choice-vragen, verhoogde tijdsdruk en (faal)angst.
  • Maximaal 8 leerlingen per groep.
  • 7 bijeenkomsten. Van 11.00 uur – 13.30  uur op zondag.
  • Inclusief een intakegesprek.
  • Vormgegeven en uitgevoerd door pedagogen en leerkrachten basisschool.

De Cito-toets training voor de Entreetoets (groep 7) en Cito-eindtoets (groep 8) wordt niet bij alle vestigingen van de BijlesAcademie in groepsverband gegeven. Wel bestaat er de mogelijkheid om overal 1-op-1 Cito-toets trainingen te krijgen vanaf groep 4 t/m 8. Neem contact op met de vestiging bij u in de buurt voor nadere informatie omtrent de mogelijkheden en data.

 

Vestiging *

Uw naam *

Uw email *

Telefoon *

Uw bericht *