Bijles Academie

Rekentoets

De rekentoets wordt onderdeel van het eindexamen. De rekentoets is samengesteld op basis van de referentieniveaus taal en rekenen van de Rijksoverheid. Deze referentieniveaus beschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen tijdens zijn schoolloopbaan. Doel van de rekentoets is om een basisniveau rekenvaardigheid te borgen en ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van leerlingen en bij scholen in het algemeen objectief meetbaar zijn. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO moeten het volgende eindniveau hebben:

  • Basisonderwijs: niveau 1f
  • Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
  • Havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen:

  • Getallen;
  • Verhoudingen;
  • Meten en meetkunde;
  • Verbanden.

De Bijles Academie heeft in het kader van de verplichtstelling van de rekentoets door de Rijksoverheid speciale trainingen ontwikkeld om leerlingen te helpen hun rekenvaardigheid op niveau te krijgen en houden. De rekentoetstraining kan individueel gevolgd worden of in groepsverband. Op individueel niveau wordt de training  op maat samengesteld in functie van de rekenvaardigheid van de leerling. De training in groepsverband bestaat uit 4 sessies van 3 uur (totaal 12 uur). De groepen kennen een maximale grote van 8 leerlingen. Voorafgaande aan en aan het einde van elke individuele en groepstraining wordt een toets afgenomen om de begin- en eindrekenvaardigheid van de leerling te toetsen. Zo kunnen beide trainingsvormen gerichter door de docent worden vormgegeven.

Tarief

De kosten voor de individuele rekentoetstraining zijn euro 29,50 per uur. Voor de training in groepsverband zijn de kosten euro 200,- per leerling per training.