Bijles Academie

Visie

De Bijles Academie is van mening dat het leuk moet zijn om te leren. Wij zijn een huiswerkinstituut dat dit facili­teert. Daarom gaan wij ook een stap verder dan het regulier onderwijs. Door met een multidisciplinair team van enthousiaste docenten, kinderpsychologen en (ortho)pedagogen aan de slag te gaan, proberen wij de intrinsieke motivatie bij een kind om te leren op te wekken. Kinderen te laten zien dat wat zij leren nuttig en toepasbaar is om zo hun dromen te kunnen verwezenlijken. Bij ons staat het kind centraal.

Leerlingen worden bij ons als jong volwassenen benaderd. Er worden concrete en duidelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld. Tegelijkertijd is er begrip voor de manieren waarop leerlingen leren en de volle agenda’s van deze leerlingen en hun ouders. Zo staat flexibiliteit bij ons centraal. Bij de Bijles Academie is alles mogelijk, als het ervoor zorgt dat we samen een stap verder komen bij het verwezenlijken van onze ambities!